czwartek, 19 października 2017

Dlaczego chcemy kodować?

       Analiza potrzeb w zakresie oczekiwań wobec szkoły wyrażana przez rodziców przyczyniła się do chęci prowadzenia zajęć dotyczących programowania. Dodatkowo chciałabym połączyć moje wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym z pasją dotyczącą kodowania w Scratch, która rozpoczęła się po przystąpieniu do programu Mistrzowie Kodowania. Od roku szkolnego 2015/2016 zgłaszam szkołę do udziału w kolejnych edycjach tego programu i na zajęciach pozalekcyjnych realizuję z uczniami podstawowe jego założenia. Wcześniejsze włączanie się w ogólnopolskie akcje dotyczące kodowania, udział w wielu szkoleniach z zakresu programowania oraz chęć rozbudzenia zainteresowań jak największej liczby uczniów przedmiotami ścisłymi poprzez naukę programowania prowadzoną w atrakcyjny sposób, stało się dla mnie istotnym motywem podjęcia działań w tym zakresie.