czwartek, 19 października 2017

Treści nauczania

              Treści nauczania:
1.      Zajęcia wprowadzające do programowania (sudoku, labirynty, plansze edukacyjne).
2.      Środowisko pracy i podstawowe polecenia Scratch’a.
3.       Animowanie postaci, instrukcja pętli.
4.       Wprowadzenie do scenariusza gry, sterowanie postacią.
5.       Programowanie reakcji postaci – instrukcja warunkowa.
6.       Projektowanie prostej gry, kodowanie i testowanie gry.
7.       Modyfikacje programu.
8.       Projekt uczniowski, praca grupowa.
9.   Zastosowanie komputera i technologii informacyj­no-komunikacyjnych do rozwijania zaintereso­wań, zastosowanie komputera w życiu codzien­nym, opisywanie zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu.
10.  Dzielenie się swoimi pomysłami poprzez publikowanie projektów na stronie Scratch,  stronie internetowej szkoły.