sobota, 21 października 2017

Zajęcia wprowadzające do programowania

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w proponowanych im zabawach. Jedną z nich jest zabawa w „żywe kręgle”, która polega na poruszaniu się między przeszkodami dzięki zakodowanym sygnałom dźwiękowym. Uczniowie w parach, współpracując ze sobą pokonują tor przeszkód. Wykonanie zadania powiedzie się, jeśli jeden uczestnik pary, z zasłoniętymi oczami dojdzie do wyznaczonego koloru. Poruszając się małymi krokami uważnie słucha wskazówek.